شماره نظام پزشکی : 116888
امین بیغمیان متخصص رادیولوژی، سونوگرافی
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 الی 21


جهت انجام سونوگرافی به همراه داشتن کلیه مدارک قبلی(سونوگرافی،ماموگرافی و نمونه برداری) بیمار الزامی می باشد.

همچنین جهت سونوگرافی برای افراد بالای 40 سال وجود عکس ماموگرافی الزامی است.